top of page
bgImage

Takk for ditt kjøp av Acupuncture Table of Theory ©!

Du har nå mottatt et skrivebeskyttet eksemplar av tabellen. For å åpne, trykker du på det grønne «skrivebeskyttet» ikonet. Forklaringene i bruksanvisningen forutsetter at tabellen brukes i Excel. Har du installert Excel på maskinen, bør du åpne tabellen i dette programmet da funksjonalitet og oppsett kan variere i andre program.

Å ha en skrivebeskyttet tabell er en trygget for deg da du kan være sikker på at det er den samme versjonen du åpner hver gang og at du ikke gjør noen utilsiktede endringer. For å lagre din egen redigerbare versjon, åpner du tabellen, trykker på «Fil» og «Lagre som». Du kan da lagre en versjon lokalt på datamaskinen eller en minnepinne. Dersom du ønsker, kan du legge til en skrivebeskyttelse på din egen versjon også. Da åpner du tabellen, velger «Fil» og deretter «Passord...». Her kan du velge om du vil legge til passord for endring og/eller åpning. Du vil ikke slette eller endre den originale versjonen ved å lage din egen kopi.

For å lagre tabellen eksternt, må du ha installert mediet du vil lagre det på og aktivt velge hvilket alternativ du vil benytte da du trykker «Lagre som». Du må gi din egen tabell et nytt navn som ikke er identisk med «Acupuncture Table of Theory © x.x», for eksempel at du legger til initialene dine på slutten. Det kan vært gode grunner til å endre og lagre din egen versjon, for eksempel dersom du trenger å endre fargene i tabellen, skriftstørrelsen eller liknende. Bare husk at det er ulovlig å fjerne informasjon om at tabellen er beskyttet av opphavsrett.

Det anbefales at du har kolonne A (Sort) til og méd kolonne M (Tongue coating) synlig på skjermen, med litt klaring til høyre for kolonne M slik at du kan benytte scrolle-baren på høyre siden av skjermen, uten å kollidere med filter-ikonet til «Tongue coating». Du kan benytte Zoom-knappen nederst i høyre hjørne for å tilpasse til skjermstørrelsen din.

Rad nummer én er fryst, det er en innstilling du bør sørge for å alltid ha på plass. For at funksjonene/hurtigtastene skal reagere på kommando, må en celle innenfor tabellen være markert, noe den ofte ikke ér etter en filtrering.

Filter:

På toppen av hver kolonne, i rad nummer én, befinner det seg et filter-ikon. Det kan hende du må aktivere dette på din egen maskin. Trykker du på ikonet, åpner det seg en dialogboks. I dialogboksen finner du en liste med verdier som til enhver tid befinner seg i kolonnen. Denne listen inneholder ingen duplikater og vil reduseres i takt med opplysningene du legger inn i tabellen. For eksempel, vil dialogboksen i Kolonne A inneholde en tallrekke fra 1 til 361, ett tall for hvert akupunkturpunkt, selv om det totalt er flere tusen rader nedover. Dette forutsetter at det ikke finnes aktive filtre. Du kan filtrere på to måter fra dialogboksen, enten ved å taste inn verdien i søkefeltet, eller ved å først huke av (Merk alt) og deretter velge enkeltvis fra listen av verdier. Søkefunksjonen i dialogboksen er markert som standard, så dersom du ønsker å søke etter en bestemt verdi i kolonnen, kan du starte inntastingen med én gang dialogboksen er åpen. Du trenger ikke skrive hele ordet, Excel starter filtreringen fra første bokstav, men husk at det kun søkes i den aktuelle kolonnen. Filtrerte kolonner kan identifiseres ved at filter-ikonet endrer seg til å inneholde en trakt i tillegg til en pil.

Fjern filter​

Filter kan fjernes enkeltvis fra dialogboksen, alternativt kan alle filter fjernes samtidig ved å velge «Sorter og filtrer» oppe i høyre hjørnet og deretter «Fjern». Sistnevnte er mest brukt.

Søk (i en enkelt kolonne):​

Markert som standard når man åpner dialogboksen. Dette er raskeste vei for å filtrere én enkelt verdi i en kolonne. Alle varianter som inneholder søkeordet blir værende i listen av verdier, så ved å kun søke den mest fremtredende egenskapen har man muligheten til å senere presisere valget ved å kombinere med (Merk alt). Merk! Søkefunksjonen skiller ikke på store og små bokstaver.

Søk (Universelt):

Øverst i høyre hjørne av tabellen finner du et søkefelt hvor du kan skrive søkeordet du leter etter. Derfra kan du bruke piltastene i samme søkefelt for å manuelt bla deg gjennom tabellen.

(Merk alt):

Står som en egen verdi øverst i listen av verdier i dialogboksen. Ved å først huke av (Merk alt), har man muligheten til å manuelt velge verdier enkeltvis. Gir deg muligheten til å velge flere forskjellige verdier i samme kolonne.

(Tomme) celler:

Står som en egen verdi nederst i listen av verdier i dialogboksen. Når man bruker søkefunksjonen fra dialogboksen, vil man automatisk fjerne alle tomme celler i kolonnen fra søkeresultatet. Dette resulterer i at man kan gå glipp av viktig og god informasjon, eksempelvis i form av lokalpunkter og behandlingsprotokoller som ikke er tilskrevet en puls- og tungekvalitet. For å unngå dette kan man benytte seg av manuell markering av verdiene i dialogboksen ved å først huke av «(Merk alt)» slik det er beskrevet over og deretter merke av

den siste verdien hvor det står «(Tomme)». Merk! Tomme celler i puls- og tunge kolonnene, kan representere universelle punkter og en grunnstamme i behandlingen av en bestemt tilstand, hvor de punktene som faktisk står oppgitt med en puls- og tungekvalitet kun benyttes dersom de oppfyller kriteriene til disse kvalitetene. Se «Drug addiction» og «Bi syndrome» som eksempel.

Sortering:​

I dialogboksen får du muligheten til å sortere i stigende og synkende rekkefølge. Som standard er kolonne A sortert i stigende rekkefølge, men det kan være tilfeller man ønsker å ha muligheten til å sortere noen av de andre, for å samle like verdier av en annen verdi. Trykk hvor som helst utenfor dialogboksen når du er ferdig. Velg «tilbake»-ikonet øverst på siden for å returnere til opprinnelig oppsett, alternativt se prosedyre under.

Høyreklikk:

Dersom du ser en verdi på skjermen som du ønsker å filtrere eller sortere etter, kan du ganske enkelt høyreklikke på cellen med verdien, og følge valgmulighetene derfra.

bottom of page