Kontakt

Home

Kjøpe Acupuncture Table of Theory

- kun for terapeuter

Acupunctu​re Table of Theory ©

Acupuncture Table of Theory © er et oppslagsverk for akupunktører i Microsoft Excel. Det består av 14 kolonner med hver sin unike funksjon samt over 8.000 unike rader. Den innebygde filterfunksjonen i Excel gjør det mulig å redusere tilgjengelige ​valgmuligheter ut fra de kriteriene man setter, og på den måten produsere en oppdatert og komplett tabell med kun den informasjonen man ønsker. Produktet er i stadig utvikling så endringer vil forekomme, for å imøtekomme brukernes ønsker og behov. Jeg setter derfor veldig pris på dine tilbakemeldinger - både faglige korreksjoner og på layout.


Ideen bak Acupuncture Table of Theory © er å lage et produkt som er så raskt, enkelt og praktisk i bruk at alle med et minimum av kunnskap innen akupunktur kan ta det i bruk, og utvide sitt repertoar innen faget. Man kan si at en bok er 90-100 % informativ, men den er bare 0-10 % praktisk. På den annen side finnes plakater og modeller som er 90-100 % praktisk, men bare 0-10 % informative. Så mellom disse to ytterpunktene er det et stort tomrom som dette oppslagsverket søker å fylle. For en komplett forståelse av akupunktur som fag, er det fortsatt viktig å lese gode bøker og studere under dyktige lærere, men i en klinisk setting vil dette produktet kunne hjelpe deg å velge riktig strategi da det både forteller deg hva du skal gjøre og hvorfor du skal gjøre det - i løpet av sekunder.


Ingen klienter er like og det finnes ingen universell fremgangsmåte som alltid vil fungere. Noen ganger dukker det opp ny informasjon i løpet av en time, noen ganger får man motstridende symptomer fra klienten - og noen ganger vet man rett og slett ikke hva tilstanden kalles. Acupuncture Table of Theory © er utviklet med tanke på praktisk bruk, og inneholder derfor en rekke valgmuligheter som tar høyde for alle disse uforutsette variablene.


Kort sagt, så snart man har lært seg å bruke filterfunksjonen og man har lært seg logikken med hva som befinner seg i de forskjellige kategoriene, har man en verden av muligheter foran seg. Det å kunne bruke et så praktisk hjelpemiddel i sanntid er ekstremt lærerikt. Det gir en trygghet som igjen bygger intuisjonen. Man trenger ikke lenger å slå seg til ro med å gjenta tidligere suksesshistorier i håp om at akkurat denne klienten vil reagere likt, og man trenger ikke lenger gå hjem og slå opp hva man skulle ha gjort. Alt er tilgjengelig der og da.

Kild​er:

Acupuncture Table of Theory © er et resultat av min erfaring som terapeut i over 20 år, min utdanning ved Norsk Høyskole for Helhetsterapi og Norsk Naturmedisinsk Fagskole, samt systematiseringen av informasjon hentet fra bøkene til noen av de største navnene innen akupunktur på verdensbasis idag. Jeg vil rette en stor takk og beundring til Ted Kaptchuk og hans bok The web that has no weaver. Videre fortjener Giovanni Maciocia en stor takk for sitt engasjenment innen faget, særlig hans to bøker The Foundations of Acupuncture og The Practice of Acupuncture. John McDonald PhD har foretatt en meta-studie av den klassiske akupunktur-litteraturen og er representert ved sine to verk Acupuncture Point Dynamics 1 og 2. Ping Shen og hans bok Diagnosis in Traditional Acupuncture har fungert som en veldig god kilde i forhold til diagnostikk samt en stor takk til Bing Zhu og hans bok Acupuncture Therapeutics. Og til slutt, selvfølgelig en stor takk til min inspirerende lærer Åge Stenseth ved NNF, dette arbeidet ville ikke vært mulig uten det grunnlaget han la.


Det er verdt å merke seg at Acupuncture Table of Theory © er som et puslespill satt sammen av disse kildene samt min erfaring som terapeut i snart 20 år, og at det derfor vil forekomme en stor grad av overlapping av denne informasjonen. Det betyr i praksis at de nevnte kilder fortjener en stor takk og anerkjennelse for sitt arbeid og bidrag, men ingenting av det som står i tabellen er å anse som sitater, og feil som måtte forekomme, står for undertegnedes regning. Mye av språket kan også være standardisert for å optimalisere søkeresultat.

Kort om det juridiske:

Acupuncture Table of Theory © er produsert av Svein Aage Johannessen og er i sin helhet beskyttet av opphavsrett. Det er til privat bruk og kan ikke deles videre, verken mot betaling eller kostnadsfritt. Du kan ikke bruke den som grunnlag for dine egne, nye prosjekt. Du kan heller ikke fjerne informasjon som tilkjennegir at tabellen er beskyttet av opphavsrett. Kopierte, og eventuelt bearbeidede versjoner er beskyttet av den samme opphavsretten. Brudd på opphavsretten kan medføre et økonomisk erstatningsansvar og gjeldende rettspraksis favoriserer sterkt rettighetshaver i denne sammenhengen. Ta vare på kvitteringen.


Alternativene ved å distribuere dette produktet i sperret format, ville gjøre det dårligere, med færre funksjoner og vesentlig dyrere. En applikasjon koster flere hundre tusen å utvikle, og en sperret flashdrive koster flere hundre pr. eksemplar og da har man større fare for å miste det. Jeg har derfor valgt en distribusjon basert på tillit, til alles fordel, så vær vennlig og respekter alt det arbeidet som ligger i dette.


Acupuncture Table of Theory © er til utdanningsformål for kvalifiserte akupunktører og studenter under veiledning av kvalifiserte akupunktører. Vennligst sørg for at all din praktisering er i tråd med lovene som gjelder i landet du lever i og er i tråd med dine kvalifikasjoner som terapeut. All praktisering foregår på̊ eget ansvar enten det er inspirert av dette produktet eller ikke. Innholdet er ikke ment som medisinske råd eller som erstatning for offentlig helsevesen. Produktet er under utvikling og endringer kan forekomme. Menneskelige feil må påregnes.


Rettighetshaver tar ikke ansvar for begrensninger som følge av 3.parts involvering, som for eksempel, men ikke begrenset til, feil og endringer i Microsoft Excels funksjonalitet eller lovendringer som setter nye begrensninger for bruk.


Dette produktet kan fritt brukes i undervisningssammenheng. Man er ikke avhengig av å ha installert Microsoft Excel for å kunne bruke det, men funksjoner kan være redusert på forskjellige plattformer som ikke har dette installert. Før man eventuelt kjøper produktet uten samtidig å besitte Microsoft Excel, kan du be meg om en gratis prøveversjon slik at du kan gjøre deg kjent med hvilke funksjoner som er tilgjengelig på din egen maskin. Et minimum er søke- og filterfunksjonen. Det anbefales en skjerm på minst 13 tommer. Det gis ikke refusjon for kjøpt produkt.


Force Majeure – ved større, uforutsette hendelser kan kommunikasjonen mellom undertegnede og deg som kunde opphøre med eller uten varsel.


GDPR – skulle du av en eller annen grunn ønske å reservere deg mot å motta fremtidige, kostnadsfrie oppdateringer eller annen viktig informasjon, ber jeg om at du opplyser om dette ved bestilling, slik at e-post adressen din slettes fra kunderegisteret.

Ved bestilling:

Ved bestilling aksepterer du de juridiske betingelsene. Så snart innbetalingen er registrert i nettbanken, vil du motta et skrivebeskyttet eksemplar av Acupuncture Table of Theory © sammen med en bruksanvisning. Du står fritt til å lagre ditt eget eksemplar som er åpent for redigering, bare husk at det vil komme oppdateringer jevnlig, som kan komme i konflikt med de endringer du gjør i tabellen. Jeg vil derfor på ny oppfordre deg til å sende inn dine forslag og ønsker slik at alle kan dra nytte av disse. Skulle du av noen grunn miste ditt eksemplar, er det bare å ta kontakt så sender jeg deg en ny.


Prisen er kr.750 – inkludert 25% mva. Når betalingen er registrert i banken (1-2 virkedager), vil du motta ditt eksemplar av Acupuncture Table of Theory © på e-postadressen du foretok bestillingen på eller har oppgitt. Sjekk Spam-mail når du forventer at den er på plass.


Ved bestilling vil du motta alle eventuelle oppdateringer inneværende år.

Bestilling, spørsmål og kommentarer:

For å bestille: Vipps kr. 750 (inkludert MVA) til # 19643 (Joaku)


Merk betalingen med e-postadressen du ønsker å motta Excel-arket og kvittering på.


Det tar normalt 1-2 virkedager før betalingen blir registrert i banken og dokumentet blir sendt.


Ta kontakt for andre betalingsalternativer, spørsmål og kommentarer.


Med vennlig hilsen

Svein Aage Johannessen

 Johannessen Akupunktur & Helhetsterapi


Den som har helse, har håp – den som har håp, har alt!